Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ GILEAD

ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ HIV ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχουμε αναπτύξει επαναστατικές θεραπείες για ασθενείς με λοίμωξη HIV και Ηπατίτιδα C, για τις οποίες έχουμε αναγνωριστεί.1

scroll

HIV

Πρωτοπορήσαμε με την πρώτη ολοκληρωμένη αγωγή ενός δισκίου (STR)  και αναπτύξαμε το πρώτο φάρμακο προφύλαξης από την HIV λοίμωξη.2,3

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C

Μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια θέσαμε στη διάθεση των ασθενών τέσσερα φάρμακα για την χρόνια Ηπατίτιδα C.

KAINOTOMIA

Καταλάβαμε την πρώτη θέση στο Δείκτη Φαρμακευτικών Καινοτομιών του 2019.1

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΑΣ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

130 χώρες

Μέσω των θεραπευτικών μας προγραμμάτων και σε συνεργασία με διεθνείς και τοπικούς φορές, ασθενείς σε περισσότερες από 130 χώρες έχουν πρόσβαση στις θεραπείες μας.

21 φαρμακευτικά προϊόντα

21 φαρμακευτικά προϊόντα και ένα ενεργό πρόγραμμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)

HIV

11,5 εκατομμύρια

Εκτιμάται ότι 11,5 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως λαμβάνουν αγωγή για τον HIV που περιλαμβάνει κάποιο φάρμακο της Gilead4

ΗΠΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

3,2 εκατομμύρια

3,2 εκατομμύρια ασθενείς υποβλήθηκαν σε αγωγή για Ηπατίτιδα Β και C με σκευάσματα της Gilead5

scroll

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ GALAPAGOS

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

scroll

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Μια τολμηρή και ευέλικτη προσέγγιση στην ανακάλυψη φαρμάκων, η οποία ενισχύεται από την φιλοσοφία μας.

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βιοτεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιεί ανθρώπινα κύτταρα ασθενών για την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών στόχων  για την καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Μια μοναδική πλατφόρμα ανεύρεσης που χρησιμοποιεί μια τεράστια βιβλιοθήκη αδενοϊών προκειμένου να αναγνωρίσει συγκεκριμένους πρωτεϊνικούς στόχους στη βασική αιτία της χρόνιας πάθησης, να αναπτύξει μικρομοριακές θεραπείες που στοχεύουν σε αυτούς τους νέους στόχους και να υποβάλει τα μόρια γρήγορα σε κλινικές δοκιμές.